Zdrowe Poczucie Szacunku do Siebie to NIE Jest Narcyzm!

Pexels

Wiele osób, z którymi pracuję, zmaga się z rozwijaniem zdrowych granic i szacunku do siebie, ponieważ podświadomie nie chcą być jak narcyzi w ich życiu.

Ale posiadanie szacunku do samego siebie bardzo różni się od nadętego poczucia ważności i wyzyskującej wspaniałości narcyza.

Jako osoba empatyczna, który ma tendencje wchodzenia w manipulacyjne relacje, szacunek do siebie i ciągłe stawanie zdrowych granic jest czymś, nad czym musisz pracować, jakby zależało od tego twoje życie. Ponieważ prawdopodobnie tak właśnie jest …

W procesie oczyszczania twojego ciała, umysłu i duszy od negatywnych wpływów agresywnych i manipulujących ludzi, ważne jest, abyś nie zapominał o swojej promiennej przyszłości.

Krótko po wyjściu z toksycznego związku czujesz się zdruzgotany. Taka zdrada jest destabilizująca i bardzo bolesna. Sprawia, że ​​wątpisz w przeszłość, osobę którą myślałeś że znasz, i samego siebie.

Ale możesz wykorzystać to doświadczenie jako złotą lekcję i obrócić ją w coś pozytywnego!

Właśnie dlatego nagrałam mój najnowszy filmik na ten temat (link poniżej). Chciałabym zaprosić Cię do rozpoczęcia nowego etapu życia.

Oto 10 cech osoby, która ma do siebie szacunek:

  1. Wiesz, czego chcesz/potrzebujesz i jak o to poprosić. To jest kluczowe. Nie wiedząc, kim jesteś i czego potrzebujesz, nie będziesz w stanie zdefiniować siebie, ustanowić zdrowych granic i negocjować w związkach.
  2. Nie stronisz od konfliktu i nie unikasz potrzebnych sprzeczek. Nie mamy kontroli nad innymi ludźmi i ich intencjami. Dlatego jest nieuniknione, że spotkamy na swojej drodze ludzi, których idee i opinie będą różnić się od naszych. Właśnie dlatego musimy ćwiczyć asertywność i czuć się swobodnie w przypadku nieporozumień. W ten sposób szlifujemy charakter!
  3. Jesteś ciekawy, inteligentny i potrafisz uformować spójny argument. Bez wyrażania dobrze poinformowanej argumentacji, nasza pewność siebie zatrzymuje się w rozwoju. Chociaż odrzucenie jest częścią życia, warto poświęcić trochę czasu na naukę przedstawiania argumentów w taki sposób by były otrzymane zgodnie z twoją intencją. Bonus? Cholernie miłe uczucie.
  4. Masz poczucie własnej wartości. I nie jest ona zależna od zewnętrznej opinii innych. W ten sposób jest łatwo ją przenosić z miejsca na miejsce! Uczenie się samo-aprobacji sprawia, że ​​jesteś naprawdę niezależna i nic nie jest w stanie cię powstrzymać. Bez względu na to, gdzie jesteś i z kim, będziesz ogólnie czuć się naprawdę dobrze. Ponadto, jeśli cenisz siebie, nie będziesz opłacalnym celem dla podstępnych manipulantów, więc szybciej zostawią cię w spokoju.
  5. Stawiasz się na pierwszym miejscu. Nie chodzi o to, że jesteś tak samolubna, że całkowicie nie dostrzegasz potrzeb innych. Raczej, troszcząc się o siebie, upewniasz się, że będziesz gotowa, kiedy twoi bliscy będą cię potrzebować.
  6. Troszczysz się o twoje dobre samopoczucie, zdrowie i wygląd. Nie ma nic złego w czuciu się i wyglądaniu dobrze. To oznaka szacunku dla siebie i innych.
  7. Jesteś skupiona na osobistym sukcesie, celu i pasjach. Życie jest słodsze, gdy coś nad czym pracowałaś, otrzymuje uznanie lub gdy osiągasz szczególnie ważny osobisty cel. Gdy jesteś skoncentrowana, trudniej jest cię wykoleić przez energetycznego wampira.
  8. Posiadasz zdrowe granice. O tym właśnie jest ten cały post, prawda? Chodzi o poznanie siebie na tyle dobrze, że jesteś w stanie powiedzieć “nie” pewnym ludziom i pokusom, które by cię spowolniły, przekierowały i potencjalnie zrujnowały. Kluczem jest być otwartym, a także skupionym.
  9. Masz niską tolerancję na małostkowość, gierki i manipulacje innych. Jeśli szanujesz siebie, będziesz ostro zniechęcony zachowaniami, które nie mają sensu lub nie pokrywają się ze słowami problematycznych ludzi. Odwrócisz się i pójdziesz swoją drogą.
  10. Jesteś dumna ze swoich osiągnięć. Nie ma nic złego w zatrzymaniu się na chwilę by przypomnieć sobie jak dobrze ci idzie w różnych domenach życia. Właściwie, chciałabym abyś się na moment zatrzymała i pomyślała o 3 przykładach gdy naprawdę dobrze ci poszło. Widzisz? Od razu lepsze samopoczucie…

Aby zagłębić się jeszcze bardziej, zapraszam do filmiku i komentarzy.

--

--

Sharing tools for healing from narcissistic abuse and chronic pain. #coach #writer mysoulgps.org

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Soul GPS

Soul GPS

Sharing tools for healing from narcissistic abuse and chronic pain. #coach #writer mysoulgps.org